Konrad Wachsmann
Zvi Aharoni - Biografia „Łowcy Eichmanna”
Familie Mende
Rodzina Mendes
Dr. Hermann Neumark
Eliasz Rammer
losy rodziny Fellertów